Celulitida neboli pomerančová kůže je postrachem všech moderních žen. Nevzhledné kožní hrbolky a dolíčky, které se vyskytují nejčastěji v oblasti hýždí a stehen, jsou ženami vnímány především jako kosmetický problém, přestože se jedná také o problém zdravotní – způsobený nesprávnou funkcí lymfatického systému. Co ale celulitidu způsobuje a jak lze jejímu výskytu předejít? A jak odstranit projevy již vzniklé pomerančové kůže? Dočtete se níže.

Kosmetický problém žen

Celulitida je označení pro nežádoucí způsob ukládání tuku, kdy se nadbytečné tukové buňky ukládají do spodních vrstev pokožky, čímž způsobují ztrátu její pevnosti, a zároveň vznik nevzhledných kožních hrbolků a dolíčků. Ke vzniku celulitidy dochází v důsledku nesprávného fungování lymfatického systému – přičemž tato funkce může být narušena vlivem několika faktorů (viz příčiny celulitidy). Velmi výstižným synonymem celulitidy je pomerančová kůže, neboť kůže zasažená celulitidou svým vzhledem připomíná kůru těchto oranžových plodů. Mezi nejvíce postižená místa patří oblast hýždí a stehen, celulitida může zasahovat také břicho a paže. Dermatologický problém začíná nejčastěji v oblasti vnitřních stran stehen, odkud dále postupuje, a trápí nejen obézní nebo nadváhou trpící, ale také velmi štíhlé pacienty. Celulitida postihuje mnohem více ženy než muže, což je dáno především hormonálními vlivy.

Příčiny celulitidy

Primární příčinou celulitidy, jak bylo zmíněno výše, je nesprávné fungování lymfatického systému, což může být způsobeno celou řadou rizikových faktorů. Když ponecháme stranou genetické faktory a metabolické poruchy, společným jmenovatelem většiny rizikových faktorů je současný životní styl. Celulitidu způsobuje a na jejím zhoršení se významně podílí zejména vysoký obsah tuků ve stravě (který způsobuje nadváhu až obezitu), nedostatečný přísun vlákniny, nedostatečný pitný režim a nadměrná konzumace nápojů s obsahem kofeinu (zejména kávy) a alkoholu, stejně jako kouření. (Poslední tři uvedené příčiny způsobují nedostatečnou cirkulaci krve.) Další možnou příčinou jsou poruchy fungování lymfatického systému, který je odpovědný za vyplavování škodlivin z těla, které se společně s kožním tukem ukládají v pokožce. Velmi významným rizikovým faktorem je také stres, stejně jako nedostatečná pohybová aktivita. Celulitidou jsou proto více ohroženi lidé, kteří mají sedavé zaměstnání, a nevěnují se pravidelně žádné fyzicky náročné aktivitě. Stav celulitidy může rovněž zhoršovat hormonální antikoncepce a jiné hormonální změny, zejména ty, ke kterým dochází v období těhotenství nebo menopauzy, což je jeden z důvodů, proč celulitida dělá vrásky především něžnému pohlaví.

Proč celulitida postihuje více ženy

To, že celulitida postihuje více ženy než muže, je dáno především ženskými pohlavními hormony, jmenovitě estrogenem (který je součástí velké skupiny antikoncepčních preparátů), který změkčuje, a zároveň ochabuje podkožní vazivo. Právě uvolněné podkožní vazivo pak vytváří ideální podhoubí pro ukládání tukových buněk. Dalším důvodem je jiný způsob uspořádání kožního vaziva, který se u obou pohlaví výrazně odlišuje.

Celulitida a její stadia

Podle závažnosti rozlišujeme celkem čtyři stadia celulitidy. V případě prvního neboli počátečního stadia se kožní hrbolky objeví pouze, když kůži v oblasti vnitřní strany stehen nebo hýždí, kde celulitida obvykle začíná, silně zmáčkneme. V tomto stadiu je poměrně snadné se celulitidy zbavit. Změna životního stylu v kombinaci s pravidelnou pohybovou aktivitou a občasnou masáží obvykle postačí. Odstranit lze také příznaky druhého stadia – stadia mírně pokročilé celulitidy, kdy jsou hrbolky patrné i bez stisknutí kůže. (Vzhled kůže do jisté míry ovlivňuje také druh osvětlení, dámy často udávají, že umělé osvětlení v převlékacích kabinkách vzhled pokožky výrazně opticky zhoršuje). Tento druhý stupeň vyžaduje nenáročnou, ale pravidelnou péči o pokožku, důležitý je pitný režim, cvičení, používání účinných přípravků proti celulitidě a masáže. Jestliže se celulitida dostane do třetího stadia – stadia středně pokročilé celulitidy, pro kterou jsou typické nejen hrboly, ale i hlubší dolíčky, nelze její příznaky zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit. Toho lze docílit důslednou péčí o pokožku, velmi dobrých výsledků se dá dosáhnout kombinací zdravého životního stylu a přístrojových lymfatických masáží. Čtvrtý stupeň celulitidy, kdy jsou hrboly a dolíčky viditelné i přes oblečení, který může být spojen také se zdravotními problémy (jako jsou otoky nebo křečové žíly), je už bohužel prakticky neléčitelný.

Jak se zbavit celulitidy

Existuje mnoho osvědčených rad, doporučení a přípravků, jak se celulitidy zbavit. Uspokojivých výsledků lze dosáhnout zpravidla za předpokladu jejich vzájemné kombinace. Zde považujeme za důležité zmínit, že celulitida, která vznikala několik let, nemůže být odstraněna během několika dní, její léčba vyžaduje důslednost a trpělivost. Nejdůležitější součástí boje proti pomerančové kůži je zdravý životní styl. Základem zdravého životního stylu je správné složení jídelníčku, který by měl obsahovat minimum sladkostí a tučných jídel. Namísto toho by měl být bohatý na zeleninu a ovoce. Neméně důležitý je pitný režim, ideálním nápojem je čistá neperlivá voda nebo čaj – bílý, zelený, ovocný nebo bylinkový. Naproti tomu nadměrné pití černého čaje, stejně jako kávy nebo alkoholu, se příliš nedoporučuje. Tyto nápoje totiž naopak odvodňují organismus. Stav celulitidy rovněž zlepšuje pohybová aktivita, ne všechny druhy sportu jsou však účinné. Za ideální je považováno například plavání nebo aqua gymnastika či aqua aerobik. Co se posilovacího tréninku týče, zde je důležité, zaměřit se na rizikové partie. Pro zlepšení stavu celulitidy není nutné, trápit se hodinami cvičení, podstatné je zvolit účinné cviky proti celulitidě a cvičit je pravidelně, což znamená alespoň dvakrát až třikrát týdně. Osvědčeným prostředkem v boji proti celulitidě je také lymfodrenáž, což je neinvazivní metoda, která aktivuje metabolismus podkožního tuku a lymfatický systém. Po lymfodrenáži je důležité hodně pít.

Přípravky proti celulitidě

Výběr přípravků proti celulitidě je velmi široký, rozdíly jsou nejen v obsahu účinných látek a jejich ceně, ale také v účinnosti. V žádném případě zde neplatí, že čím je přípravek proti celulitidě dražší, tím lepších výsledků s jeho pomocí dosáhneme. Účinnost tělových mlék, olejíčků, gelů a dalších přípravků podstatně zvyšuje jejich použití ve spojení s pravidelnou masáží. Vliv na pokožku je přitom největší po sprše nebo koupeli. Osvědčeným pomocníkem v péči o pokožku je také tělový peeling.

Prevence

Prevence celulitidy spočívá, jak již bylo naznačeno, v prvé řadě v dodržování zásad zdravého životního stylu. Což v praxi znamená dbát na vhodné složení jídelníčku a pitný režim, zařazovat do svého týdenního rozvrhu pravidelnou pohybovou aktivitu a vyvarovat se kouření a nadměrného pití alkoholických a kofeinových nápojů. Lymfatické masáže jsou nejen vhodným prostředkem léčby, ale také prevence, neboť zlepšují prokrvení a podporují správnou činnost lymfatického systému.

Foto: Freeimages.com